Voor Frans Custers is dans, theater en toneel altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Op de lagere school organiseerde hij een circus/toneel-middag voor de klasgenoten. Daarbij speelde humor onbewust een grote rol. Hij had niet altijd door waarom de mensen zo om hem lachten. Op de middelbare school kwam het esthetische erbij. Dat theater de hoofdrol in zijn leven zou gaan spelen werd tijdens zijn vervolgopleiding in Eindhoven een feit.

Hij greep elke mogelijkheid aan om zijn theatrale behoeften te bevredigen. Dat begon in 1981 met straattheater. Met een rol toiletpapier, als afbakening voor een speelplek, werd een act opgebouwd. Tijdens clowns-cursussen en door veel praktijkervaring leerde hij de inzichten, die nodig zijn om het publiek onbevangen tegemoet te treden. Tenslotte koos hij voor een meer serieuze aanpak. Zo ontstond het succesvolle Duo Het Elftal.

Na vele jaren productieve samenwerking ging Frans in 1990 alléén verder. Op zoek naar nieuwe uitdagingen en met het publiek als tegenspeler kreeg hij ruimschoots de kans zijn improvisatie-talent te ontwikkelen. Hij groeide uit tot een theaterman,die kans ziet keer op keer zijn publiek te boeien. Met weinig meer dan zichzelf gaan de loopacts steeds meer op theater lijken. Onbewust van tijd en ruimte ziet hij de kans zijn publiek voor langere tijd te boeien.

Als danser bij bewegingstheater Het Klein in Eindhoven ontwikkelt hij zich van pantomimespeler tot bewegingskunstenaar. Door scholing in diverse dansvormen, mime, fools, zang en akrobatiek maakt hij zich een breed scala van mogelijkheden eigen om zijn artistieke aspiraties te verwezenlijken.

Al deze ervaringen geven hem de mogelijkheid een geheel eigen bewegingspatroon te ontwikkelen, waaruit een grote affiniteit blijkt met de Japanse Butoh-dans. De enorme belangstelling in zowel binnen- als buitenland vormt zijn grootste beloning.